top of page

אני מטפלת בילדים ונוער המאובחנים/ות על הקשת האוטיסטית מגיל הגן ועד לבגרות. עבודתי במסגרות ציבוריות שונות, מגני תקשורת, דרך שלוב בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים רגילים ועד מסגרות חינוך מיוחד, העניקה לי פרספקטיבה לגבי ההתפתחות לאורך השנים של הילדים המאובחנים על הקשת האוטיסטית. דרך עבודתי, נפתח לי צוהר להיבטים אישיים, משפחתיים ומערכתיים-חינוכיים לגבי הטיפול והחיים עם האבחנה. המפגש שלי עם ילדים בהם אני מטפלת (ללא תלות באבחנה הפסיכולוגית של הילד) הוא מסע לגילוי וחיזוק העצמי של הילד (self). אני שואפת ליצור קשר טיפולי משמעותי ומיטיב שיוביל לשיפור תחושת הרווחה הפנימית של הילד ולמימוש הפוטנציאל שלו במישורים הרגשיים-חברתיים, קוגניטיביים והתנהגותיים.

בקליניקה אני גם מבצעת אבחונים לברור אבחנה ולמתן המלצות יישומיות לשם קידום התפתחות הילד.

בנוסף, אני עוסקת במחקר וכתיבה מקצועית על טיפול במצבים אוטיסטים. מאמרים לדוגמא שפורסמו בכתבי עת מקצועיים:

bottom of page