top of page

אני עורכת אבחונים פסיכודיאגנוסטיים בשאלה לגבי הפרעה על קשת האוטיזם לילדים, נוער ומבוגרים צעירים. אני משתמשת בין היתר במדדי "הזהב" ADOS-2, ADI-R המאפשרים בחינה מדוקדקת של תפקודי התקשורת של הפרט. אני שמה דגש על הבנה מעמיקה של הפרט, בתחומי הקוגניציה, התפקוד הרגשי, החברתי והתקשורתי, וזאת על מנת לתת המלצות אופרטיביות ומפורטות לקידום הפרט. 

 

עבודתי במסגרות ציבוריות שונות לאורך השנים עם מאובחנים על הרצף, מגני תקשורת, דרך כיתות תקשורת, שלוב בבתי ספר רגילים ועד מסגרות חינוך מיוחד, העניקה לי ניסיון קליני רב. דרך עבודתי, נפתח לי גם צוהר להיבטים אישיים, משפחתיים, חינוכיים ותעסוקתיים לגבי החיים עם האבחנה. 
 

בנוסף, אני עוסקת במחקר וכתיבה מקצועית על טיפול במצבים אוטיסטים. מאמרים לדוגמא שפורסמו בכתבי עת מקצועיים:

bottom of page